Curs de Graduat en E.S.O. (GES)

El curs GES de GALILEO ofereix la formació per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària a les persones que la necessitin per poder accedir a llocs de treball on s'exigeix aquesta titulació.

Amb el títol de Graduat en E.S.O. podràs accedir a:

 • Qualsevol modalitat de Batxillerat: Arts, Humanitats i C. Socials, C. de la Naturalesa i la Salut.
 • Tecnologia.
 • Qualsevol dels cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • El món laboral.

La prova consta de quatre àmbits:

 • Àmbit científic-tecnològic (Matemàtiques, C. Naturals i Tecnologia)
 • Àmbit social (Geografia, Història, I. per a la Ciutadania, Plàstica, …)
 • Àmbit de comunicació, mòdul de Llengua Castellana, Llengua Catalana i Literatura.
 • Àmbit de comunicació, mòdul de Llengua Estrangera.

Durant el curs es lliurarà a cada alumne el material necessari per al seguiment de les classes.

A les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria podran concórrer les persones majors de divuit anys, o els qui els compleixin l'any en el qual es realitzin les proves, i que no estiguin matriculats oficialment en Educació Secundària Obligatòria, ni en els ensenyaments d'Educació Bàsica para Persones Adultes en el moment de realització de les mateixes.

Anualment hi haurà dues convocatòries, en el segon i quart trimestre de l'any natural.
 Per a la realització de la prova els aspirants acreditaran la seva identitat amb el document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estrangers.

La Direcció general d'Educació Secundària i Ensenyaments Professionals realitzarà anualment les convocatòries per a les proves, en les quals es fixaran els terminis de presentació de les sol·licituds d'inscripció així com les dates de realització de les mateixes.

Les classes es realitzaran en torns de matí o tarda.

Informació de contacte


 • Adreça: Rbla. Principal, 96
 • Localitat: Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
 • Teléfon/WhatsApp 93 814 17 97
 • Mail: info@centrogalileo.com

Facebook     Instagram     twitter    YouTube     LinkedIn    Google+ 

Localització

Centre d'Estudis Galileo | Avís Legal | Tots els drets reservats | disseny web: ohmywebness.com