Accés Universitari per a majors de 25 anys

REQUISITS:

Tenir compliments 25 anys d'edat abans del dia 1 d'Octubre de l'any natural en què se celebri la prova.
Cada any la Universitat realitza i fixa la data de la convocatòria per realitzar la prova. Les convocatòries per presentar-se són il·limitades i una vegada superada pots presentar-te de nou per millorar la qualificació obtinguda. En qualsevol cas, es prendrà la qualificació superior.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys es divideix en dues fases:

FASE GENERAL:

El seu objectiu és apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i expressió escrita.

 • Comentari de text
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera, a triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès.


FASE ESPECÍFICA:

El seu objectiu és valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculades a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de Grau.

El candidat haurà de triar una de les cinc branques de coneixement següents:

 • Arts i humanitats.
 • Ciències.
 • Ciències de la salut.
 • Ciències socials i jurídiques.
 • Enginyeria i arquitectura.

En la fase específica, el candidat s'examinarà de dues matèries vinculades a la branca de coneixement triada, d'acord amb l'oferta establerta per la universitat de realització de la prova.

Les matèries assignades a cada branca de coneixement són les recollides en l'Annex II de l'ordre.

Informació de contacte


 • Adreça: Rbla. Principal, 96
 • Localitat: Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
 • Teléfon/WhatsApp 93 814 17 97
 • Mail: info@centrogalileo.com

Facebook     Instagram     twitter    YouTube     LinkedIn    Google+ 

Localització

Centre d'Estudis Galileo | Avís Legal | Tots els drets reservats | disseny web: ohmywebness.com